Disclaimer

Wij zijn specialist in verantwoord lenen en 100% dochter van ABN AMRO Bank. Onze missie is klanten te helpen hun dromen waar te maken door hen verantwoord geld te lenen. Dat doen we al meer dan dertig jaar. ALFAM biedt leningen aan via de merken Alpha Credit Nederland, DEFAM en GreenLoans. Ieder merk werkt samen met betrouwbare partners.

We staan ingeschreven bij het handelsregister

ALFAM Consumer Credit staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en heeft een vergunning (nr. 12012683) om consumptief krediet te mogen aanbieden. DEFAM B.V. is onderdeel van ALFAM Consumer Credit.

Op zoek naar een deskundig advies? Neem contact op met een financieel adviseur

De informatie op deze website is geen advies, aanbod of andere financiële dienst; we geven alleen informatie. U dient de informatie dus niet te gebruiken als advies of bron om een beslissing op te baseren. Aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruiken van informatie op deze website sluiten wij uit.

Wilt u inhoud van deze website gebruiken? Vraag ons om toestemming

Als u informatie van onze website wilt gebruiken voor commerciële doelen, vraag hiervoor dan eerst toestemming bij onze afdeling Marketing via telefoonnummer (030) 659 65 00.

Ontdekt u een fout op onze site? We horen het graag.

Is informatie op deze website niet juist, niet volledig of niet actueel? Klopt de inhoud van sites waar wij naar verwijzen niet? Of functioneert de website niet of niet goed? Dan horen we dat graag van u. We kunnen het probleem dan zo snel mogelijk oplossen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@alfam.nl. Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

We doen ons best om correcte en complete informatie te plaatsen op onze website. Ook doen we ons best om alleen te verwijzen naar goed werkende en betrouwbare sites. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website of voor het ononderbroken functioneren van de website. Aansprakelijkheid voor eventuele schade door fouten op, of het niet goed functioneren van, deze website sluiten wij uit.